Skogsaken med Mykleby & Myrbakken

To skogbrukere som diskuterer ulike temaer knyttet til skogen i Norge. Vi sprer skogsglede med engasjement og faglige samtaler.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Friday Jan 19, 2024

Lukket hogst med Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog. Vi toucher også innom "skogsdebatten" i media. Og koseprat om skogbruk.  Ekte skogsglede!

Skogbrukslære del 1

Monday Dec 18, 2023

Monday Dec 18, 2023

Severin og Tollef har invitert Olav Petter Nergaard, som underviser i skogbruk ved Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad, til en prat om skogbruk fra A til Å (nesten). I denne delen snakker vi mest om bestandsskogbruk og hvilke avveininger man som forvalter tar i det operative skogbruket. Petter er snakkesalig og derfor kommer del 2 senere (da blir det hovedvekt på selektive hogstsystemer).

Monday Nov 27, 2023

Vi setter i gang med en lukket hogst og diskuterer opplegget med maskinoperatør Arild Skoglund i GM-skogsdrift. Og hva gjør vi med et bestand i hkl 3 som aldri har sett en ryddesag? Pluss litt lunsjprat om skogbruk i lys av revidert (og skjerpet) PEFC-standard.

Forsommer i skogen

Wednesday Jun 21, 2023

Wednesday Jun 21, 2023

Vi er i sommerferiemodus. Severin og Tollef snakker om løst og fast. Aktuelle skogsaker. Politikk, skjøtsel og økonomi. 

Tømmermarkedets bølgetopper

Tuesday Feb 28, 2023

Tuesday Feb 28, 2023

Det er tre år siden vi viet en hel episode til tømmer og markedet. Den gang med Glommen Mjøsens markedssjef. Nå har vi fått med oss markedssjefen i NORTØMMER, Knut Jacobsen Melum, til å snakke om stoda i tømmermarkedet. Innenlandsmarkedet, eksport og globale tømmerstrømmer.

Friday Feb 24, 2023

Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen, makroøkonom, samfunnsdebattant og med et hjerte for distriktene. Hva tror han om skogen, bruken av den og videreforedling i Norge?

Driftsplanlegging av hogst

Friday Jan 27, 2023

Friday Jan 27, 2023

Vi "analyserer" planleggingen, gjennomføringen og resultatet av en hogst hos Severin. Stikkord er gps-tracking, gode instrukser og kommunikasjon. Gjester er vår GIS-ekspert Kristoffer Barhaug (Forstkandidat Myrbakken AS) og Morten Hammer (GM-skogsdrift AS).

Tuesday Dec 06, 2022

Driftsprisene har økt betydelig de siste to årene. Vi prøver å finne årsakene sammen med skogsentreprenør Gunnar Filtvedt. Pluss litt om skogbruksloven og egne prosjekter i skogen. Vår siste episode i 2022. 

Wednesday Aug 24, 2022

Hva gjør man med contortafuru plantet i 1982? Dette treslaget fra Nord-Amerikas vestkyst vokser godt, men med ymse resultater. Vi snakker også om økningen av driftsprisene og hva vi tror om tømmermarkedet på kort sikt. 

Litt av hvert - PEFC

Tuesday Jun 21, 2022

Tuesday Jun 21, 2022

PEFC-sertifiseringen er under revisjon. Hva betyr dette for den enkelte skogeier? Vi er også innom markberedning og annen skogkultur. 

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320