All episodes

Litt av hvert - PEFC

PEFC-sertifiseringen er under revisjon. Hva betyr dette for den enkelte skogeier? Vi er også innom markberedning og annen skogkultur. 

Yngve Holth er næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog. Vi snakker om naturindeksen, samfunnets oppfatning av skogbruket, eiendomsskatt under kraftlinjer, drift av egen skog, ve...

Skogkonferansen 2022

Skogkonferansen 2022 ble arrangert i Elverum den 24. og 25. mars. Fremtidig skogforvaltning, skogens rolle i det grønne skiftet, klimautfordringer, rekruttering, innovasjon og mye,...

Vi drikker kaffe og snakker om skogbruk før og nå. Gamle fagbøker har vi også liggende på pulten...

Ungskogpleie er etter vårt syn det viktigste tiltaket i skogskjøtselen. Ryddesagen er noe ungskogen aldri får nok av! Severin og Tollef snakker løst om temaet og vi er innom flere ...

Sluttavvirkning

Etter all planting, ungskogpleie, tynning og annen skjøtsel er vi ved målstreken - nemlig ved sluttavvirkningen eller hovedhogsten. Kjært barn har mange navn. Hvordan planlegger vi...

Sommerprat i fjellskogen

Hva har en komponist og skogbrukere til felles? Jo, vi fant ut at vi alle sammen er skogbrukere! Severin og Tollef har invitert en aktiv bruker av (skogs)naturen til en prat om all...

Lukket hogst

Det har i det siste vært mange medieoppslag om lukkede hogster. Blant annet i NRK. Det vises til dagens høye sagtømmerpriser med påfølgende flatehogster og til Oslo kommuneskoger s...

Såing av furu

Våren i i Østerdalen kom sent, men nå er den endelig her. Bli med Severin og Tollef til skogs når vi snakker om såing (og planting) av furu. Vi fikk også besøk av Trygve Øvergaard ...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App