Friday Jan 27, 2023

Driftsplanlegging av hogst

Vi "analyserer" planleggingen, gjennomføringen og resultatet av en hogst hos Severin. Stikkord er gps-tracking, gode instrukser og kommunikasjon. Gjester er vår GIS-ekspert Kristoffer Barhaug (Forstkandidat Myrbakken AS) og Morten Hammer (GM-skogsdrift AS).

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320