Skogsaken med Mykleby & Myrbakken

To skogbrukere som diskuterer ulike temaer knyttet til skogen i Norge. Vi sprer skogsglede med engasjement og faglige samtaler.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • Samsung

Episodes

Wednesday May 18, 2022

Yngve Holth er næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog. Vi snakker om naturindeksen, samfunnets oppfatning av skogbruket, eiendomsskatt under kraftlinjer, drift av egen skog, verdsetting og rente, trelast og tømmerpriser og mye mye mer. 

Skogkonferansen 2022

Sunday Mar 27, 2022

Sunday Mar 27, 2022

Skogkonferansen 2022 ble arrangert i Elverum den 24. og 25. mars. Fremtidig skogforvaltning, skogens rolle i det grønne skiftet, klimautfordringer, rekruttering, innovasjon og mye, mye mer. Vi fulgte konferansen og vi fikk æren av å "oppsummere" det hele. 

Thursday Feb 10, 2022

Vi drikker kaffe og snakker om skogbruk før og nå. Gamle fagbøker har vi også liggende på pulten...

Ungskogpleie - en evig dans

Monday Nov 29, 2021

Monday Nov 29, 2021

Ungskogpleie er etter vårt syn det viktigste tiltaket i skogskjøtselen. Ryddesagen er noe ungskogen aldri får nok av! Severin og Tollef snakker løst om temaet og vi er innom flere bestand der behovet er tilstede. Og det finnes ikke noe bedre enn å gjøre jobben med barfrost og kuldegrader som kulisse. Bål og kaffe ble det også tid til. Vi ønsker alle våre lyttere en fin førjulstid.

Sluttavvirkning

Thursday Oct 14, 2021

Thursday Oct 14, 2021

Etter all planting, ungskogpleie, tynning og annen skjøtsel er vi ved målstreken - nemlig ved sluttavvirkningen eller hovedhogsten. Kjært barn har mange navn. Hvordan planlegger vi det hele? Vi sitter på i hogstmaskinen til Jonas Filtvedt i GM-skogsdrift AS, møter hogstlaget i skogen og jammen snakker vi ikke også litt om foryngelse (denne gangen også). Aptering og litt om tømmerpriser.

Sommerprat i fjellskogen

Thursday Jul 08, 2021

Thursday Jul 08, 2021

Hva har en komponist og skogbrukere til felles? Jo, vi fant ut at vi alle sammen er skogbrukere! Severin og Tollef har invitert en aktiv bruker av (skogs)naturen til en prat om allmenhetens bruk av skogen. Takk til Anna Berg for en hyggelig sommerprat i fjellskogen. 

Lukket hogst

Tuesday Jun 08, 2021

Tuesday Jun 08, 2021

Det har i det siste vært mange medieoppslag om lukkede hogster. Blant annet i NRK. Det vises til dagens høye sagtømmerpriser med påfølgende flatehogster og til Oslo kommuneskoger som utelukkende benytter lukkede hogstformer. Men, hva er egentlig en lukket hogst? Og er det egentlig noe nytt for oss skogbrukere? Vi snakker løst om temaet og har også med oss Trygve Øvergaard fra Skogkurs.no

Såing av furu

Friday May 14, 2021

Friday May 14, 2021

Våren i i Østerdalen kom sent, men nå er den endelig her. Bli med Severin og Tollef til skogs når vi snakker om såing (og planting) av furu. Vi fikk også besøk av Trygve Øvergaard fra Skogkurs.

Wednesday Mar 17, 2021

Hvilke dimensjoner er det egentlig sagbrukene ønsker seg aller mest? Påvirker leddene som foredler skogens grønne gull skogeierens skogskjøtsel? Vi snakker med leder for prosess og teknikk ved Moelven Østerdalsbruket, Anders Laurentz. Vi tar også en prat om kvalitetskravene til sagtømmer med regionsjef Ingar Brenodden i Glommen Mjøsen Skog.

Monday Jan 25, 2021

Vi skjøtter skogen og koser oss. Men hva betaler tømmerkjøperne? Hvordan finner man prisene de forskjellige aktørene opererer med? Severin og Tollef diskuterer ubalansen mellom sagtømmer og massevirke som er situasjonen over (nesten) hele landet akkurat nå. Vi snakker også litt med markedssjef Håkon H. Myhra i Viken AT Market. 

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320