Tuesday Dec 06, 2022

Galopperende kostnader i skogen

Driftsprisene har økt betydelig de siste to årene. Vi prøver å finne årsakene sammen med skogsentreprenør Gunnar Filtvedt. Pluss litt om skogbruksloven og egne prosjekter i skogen. Vår siste episode i 2022. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320