Friday Feb 24, 2023

Skogonomics med Jan Ludvig Andreassen

Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen, makroøkonom, samfunnsdebattant og med et hjerte for distriktene. Hva tror han om skogen, bruken av den og videreforedling i Norge?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320