Wednesday May 18, 2022

Yngve Holth om samfunnet og skogbruk

Yngve Holth er næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog. Vi snakker om naturindeksen, samfunnets oppfatning av skogbruket, eiendomsskatt under kraftlinjer, drift av egen skog, verdsetting og rente, trelast og tømmerpriser og mye mye mer. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822