Sunday Mar 27, 2022

Skogkonferansen 2022

Skogkonferansen 2022 ble arrangert i Elverum den 24. og 25. mars. Fremtidig skogforvaltning, skogens rolle i det grønne skiftet, klimautfordringer, rekruttering, innovasjon og mye, mye mer. Vi fulgte konferansen og vi fikk æren av å "oppsummere" det hele. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320