Monday Dec 18, 2023

Skogbrukslære del 1

Severin og Tollef har invitert Olav Petter Nergaard, som underviser i skogbruk ved Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad, til en prat om skogbruk fra A til Å (nesten). I denne delen snakker vi mest om bestandsskogbruk og hvilke avveininger man som forvalter tar i det operative skogbruket. Petter er snakkesalig og derfor kommer del 2 senere (da blir det hovedvekt på selektive hogstsystemer).

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320