Monday Nov 27, 2023

Lukket hogst live from Østerdalen

Vi setter i gang med en lukket hogst og diskuterer opplegget med maskinoperatør Arild Skoglund i GM-skogsdrift. Og hva gjør vi med et bestand i hkl 3 som aldri har sett en ryddesag? Pluss litt lunsjprat om skogbruk i lys av revidert (og skjerpet) PEFC-standard.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320